27 ก.ค. 64 เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก 18 ก.ค. 64 สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้า ผ่านพลิเคชั่น และเว็บไซต์

เปิดสิทธิ์จองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน “เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก (18 กรกฎาคม 2564) ได้สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 ราย”


สำหรับคนลงทะเบียนรอบแรก!! เมื่อ 18 กรกฎาคม 2564 ลงทะเบียนสำเร็จและยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 คน

  • เปิดจองสิทธิ์วัคซีน วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.10 น. จนถึง 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น.
  • เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 15 สิงหาคม 2564
  • ตรวจสอบข้อมูลโรงพยาบาลเพิ่มเติม ได้ทาง > https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1535
  • หากท่านไม่ได้เข้ามาดำเนินการวัคซีนและโอนเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนของท่านโดยอัตโนมัติ และหากท่านยังมีความประสงค์ในการจองมท่านจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ในครั้งต่อไป

หมายเหตุ: อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าได้ทันทีเท่านั้น

ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

เบอร์ติดต่อศูนย์ข้อมูลวัคซีน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. 0 2078 9350 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนหลัก และวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม

อ่านเพิ่มเติม > https://www.facebook.com/chulabhornhospital/

ติดตามข่าวสาร ลงทะเบียนรอบใหม่ รอบเก็บตก ได้ที่ > https://www.facebook.com/chulabhornhospital/


สำหรับคนลงทะเบียนรอบแรก!!

เมื่อ 18 กรกฎาคม 2564 ลงทะเบียนสำเร็จและยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 คน

จองผ่านเว็บไซต์ > https://sinopharm.cra.ac.th


ทั้งระบบ iOS และ

สรุปให้! แอปพลิเคชั่น CRA SINOP และเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th  ช่องทางสิทธิ์จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก 18 ก.ค.64 เปิดจองสิทธิ์วัคซีนทางเลือก

ติดตามสถานการณ์ในทวิตเตอร์ #ซิโนฟาร์ม > https://twitter.com/


ข้อมูลล่าสุดเฟซบุ๊กโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สำหรับคนลงทะเบียนรอบแรก!! เมื่อ 18 กรกฎาคม 2564 ลงทะเบียนสำเร็จและยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 คน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้ท่านเข้าจองวัคซีนได้ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.10 น. จนถึง 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. ผ่าน 2 ช่องทาง

> เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th

> แอปพลิเคชั่น SINOP ทั้งระบบ
> Google Play (Android)
> App Store (iOS)

เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 15 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม > https://www.facebook.com/chulabhornhospital/

ดาวน์โหลดแอป CRA Sinop จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

ลงทะเบียนผู้จองสิทธิ์
ผ่านเว็บไซต์ > https://sinopharm.cra.ac.th

หรือผ่านแอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

> Google Play (Android)
> App Store (iOS)

โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชน

รายละเอียดโรงพยาบาล ค่าบริการฉีดวัคซีนต่อเข็ม วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนที่รับฉีด ได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ > https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1535

ที่มา https://www.facebook.com/chulabhornhospital/