27 ก.ค. 64 เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก 18 ก.ค. 64 สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน ผ่านแอปพลิเคชั่น CRA SINOP และเว็บไซต์

เปิดสิทธิ์จองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน “เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก (18 กรกฎาคม 2564) ได้สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 ราย”


สำหรับคนลงทะเบียนรอบแรก!! เมื่อ 18 กรกฎาคม 2564 ลงทะเบียนสำเร็จและยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 คน

  • เปิดจองสิทธิ์วัคซีน วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.10 น. จนถึง 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น.
  • เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 15 สิงหาคม 2564
  • ตรวจสอบข้อมูลโรงพยาบาลเพิ่มเติม ได้ทาง > https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1535
  • หากท่านไม่ได้เข้ามาดำเนินการวัคซีนและโอนเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนของท่านโดยอัตโนมัติ และหากท่านยังมีความประสงค์ในการจองวัคซีนซิโนฟาร์มท่านจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ในครั้งต่อไป

หมายเหตุ: อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น

ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

เบอร์ติดต่อศูนย์ข้อมูลวัคซีน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. 0 2078 9350 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนหลัก และวัคซีนตัวเลือก

อ่านเพิ่มเติม > https://www.facebook.com/chulabhornhospital/

ติดตามข่าวสาร ลงทะเบียนรอบใหม่ รอบเก็บตก ได้ที่ > https://www.facebook.com/chulabhornhospital/


สำหรับคนลงทะเบียนรอบแรก!!

เมื่อ 18 กรกฎาคม 2564 ลงทะเบียนสำเร็จและยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 คน

จองผ่านเว็บไซต์ > https://sinopharm.cra.ac.th


ทั้งระบบ iOS และ Android

สรุปให้! แอปพลิเคชั่น CRA SINOP และเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th  ช่องทางสิทธิ์จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก 18 ก.ค.64 เปิดจองสิทธิ์วัคซีนทางเลือก

ติดตามสถานการณ์ในทวิตเตอร์ #ซิโนฟาร์ม > https://twitter.com/


ข้อมูลล่าสุดเฟซบุ๊กโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สำหรับคนลงทะเบียนรอบแรก!! เมื่อ 18 กรกฎาคม 2564 ลงทะเบียนสำเร็จและยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 คน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้ท่านเข้าจองวัคซีนได้ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.10 น. จนถึง 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. ผ่าน 2 ช่องทาง

> เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th

> ทั้งระบบ
> Google Play (Android)
> App Store (iOS)

เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 15 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม > https://www.facebook.com/chulabhornhospital/

ดาวน์โหลดแอป CRA Sinop จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

ลงทะเบียนผู้จองสิทธิ์
ผ่านเว็บไซต์ > https://sinopharm.cra.ac.th

หรือผ่านแอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

> Google Play (Android)
> App Store (iOS)

โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชน

รายละเอียดโรงพยาบาล ค่าบริการฉีดวัคซีนต่อเข็ม วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนที่รับฉีด ได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ > https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1535

ที่มา https://www.facebook.com/chulabhornhospital/

Related Posts