และโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการ


เว็บไซต์จอง > https://sinopharm.cra.ac.th

สรุปให้! เว็บไซต์จองวัคซีนซิโนฟาร์ม https://sinopharm.cra.ac.th และโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน

แอปพลิเคชั่น SINOP ระบบ Google Play () , App Store () และ HUAWEI App Gallery

สรุปให้! แอปพลิเคชั่น CRA SINOP และเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม เปิดจองวันที่ 18 ก.ค. 64

ติดตามสถานการณ์ในทวิตเตอร์ # > https://twitter.com/


โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชน

sinopharm cra sinop

เว็บไซต์จองวัคซีนซิโนฟาร์ม >> https://sinopharm.cra.ac.th

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดโรงพยาบาล ค่าบริการฉีดวัคซีนต่อเข็ม วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนที่รับฉีด ได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ https://www.facebook.com/chulabhornhospital/

ดาวน์โหลดแอป CRA Sinop จอง

ลงทะเบียนผู้จองสิทธิ์
ผ่านเว็บไซต์ > https://sinopharm.cra.ac.th

หรือจองผ่าน ทั้งระบบ iOS , Android และ HUAWEI App Gallery
กด > Google Play (Android)
กด > App Store (iOS)
กด > HUAWEI App Gallery