วันที่ 14 ก.ค. 2563 ได้รับ sms ข้อความ ขอให้ชําระหนี้ตามคําพิพากษา หากไม่ชําระท่านและผู้ค้ำประกันจะถูกบังคับคดี พากันตกใจหลายคน จนหาคำตอบไม่ได้ว่า ทำไมทาง กยศ. ถึงส่งข้อความดังกล่าวมาให้ด้วย ก็จ่ายหนี้ กยศ. ตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ได้รับ sms ข้อความ ขอให้ชําระหนี้ตามคําพิพากษา หากไม่ชําระท่านและผู้ค้ำประกันจะถูกบังคับคดี กองทุนส่งข้อความแจ้งเตือนให้ชำระหนี้ ขออภัยหากท่านชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว
ได้รับ sms ขอให้ชําระหนี้ตามคําพิพากษา หากไม่ชําระท่านและผู้ค้ำประกันจะถูกบังคับคดี

หลังจากนั้นช่วงเย็น ๆ ของวันเดียว ได้ข้อความ sms อีกรอบแจ้งว่า กองทุนส่งข้อความแจ้งเตือนให้ชำระหนี้ ขออภัยหากท่านชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว

สรุป! ข้อความแจ้งเตือนให้ชำระหนี้ กยศ.

ได้รับ sms ข้อความ ขอให้ชําระหนี้ตามคําพิพากษา หากไม่ชําระท่านและผู้ค้ำประกันจะถูกบังคับคดี กองทุนส่งข้อความแจ้งเตือนให้ชำระหนี้ ขออภัยหากท่านชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว
กองทุนส่งข้อความแจ้งเตือนให้ชำระหนี้ ขออภัยหากท่านชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวานช่วงเย็น ๆ (14 ก.ค. 2563) ได้สอบถามไปยัง LINE@ กยศ.เรื่องทั่วไป ได้รับคำตอบวันที่ 15 ก.ค. 2563 เวลา 15.20 น.

ตามที่กองทุนได้ส่งข้อความแจ้งเตือนทาง sms เป็นการแจ้งในภาพรวมสำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มที่ถูกดำเนินคดี

  • กรณีผู้กู้มียอดค้างชำระ ไม่ได้ชำระหนี้ตามที่ศาลพิพากษา กรุณาชำระยอดค้างให้เป็นปัจจุบัน
  • กรณีผู้กู้ไม่มียอดหนี้ค้าง หรือ ชำระยอดหนี้ที่ค้างเป็นปัจจุบันแล้ว กองทุนต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

กองทุนเริ่มส่ง SMS แจ้งเตือนผู้กู้ทุกกลุ่ม ตามนโยบายของกองทุน ตามเบอร์โทรที่ผู้กู้ได้จดทะเบียนซิมไว้

ตามที่กองทุนได้ส่งข้อความแจ้งเตือนทาง sms เป็นการแจ้งในภาพรวมสำหรับผู้กู้ยืม กลุ่มที่ถูกดำเนินคดี กรณีผู้กู้มียอดค้างชำระ ไม่ได้ชำระหนี้ตามที่ศาลพิพากษา กรุณาชำระยอดค้างให้เป็นปัจจุบัน กรณีผู้กู้ไม่มียอดหนี้ค้าง หรือ ชำระยอดหนี้ที่ค้างเป็นปัจจุบันแล้ว กองทุนต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ กองทุนเริ่มส่ง SMS แจ้งเตือนผู้กู้ทุกกลุ่ม ตามนโยบายของกองทุน ตามเบอร์โทรที่ผู้กู้ได้จดทะเบียนซิมไว้ค่ะ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ กยศ. Connect