ปัญหา ธนาคารกรุงไทยขอแจ้งปิดระบบตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. เข้าไม่ได้ หรือ e- เข้าไม่ได้ ทำไงดี ?

ปัญหา ธนาคารกรุงไทยขอแจ้งปิดระบบตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. เข้าไม่ได้ หรือ e-studentloan เข้าไม่ได้ ทำไงดี ?
ปัญหาธนาคารกรุงไทยขอแจ้งปิดระบบตรวจสอบยอดหนี้ กยศ.

ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563  หรือ กยศ. e-studentloan ที่รู้จักกัน เปลี่ยนระบบใหม่ กยศ. Connect ใช้เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน เหมือนเดิม

ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จะไม่สามารถลงทะเบียนผ่าน Application กยศ. Connect และเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th แต่ผู้กู้ยืมกับธนาคารอิสลามฯ สามารถตรวจสอบยอดหนี้ได้ที่ https://www.e-studentloan.ibank.co.th


ระบบใหม่ชื่อ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System – DSL)”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดให้บริการออนไลน์ผ่านช่องทาง Mobile Application “กยศ. Connect” และเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th แบบใหม่ สมัครง่าย ดูง่ายกว่าเดิม

ใครบ้างที่ต้องลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ? ระบบนี้!

  • คนที่เคยตรวจสอบหนี้ กยศ. . ระบบเก่า (https://www.e-studentloan.ktb.co.th/)
  • หรือคนที่เรียนจบ , เพิ่งจบ หรือจบนานแล้ว ไม่เคยเข้ามาตรวจสอบหนี้ กยศ. กรอ. เลย

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. Connect ผ่านมือถือได้แล้ว (ใช้เลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน เหมือนกันที่ใช้งานบนเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th)


เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ กยศ. Connect