หยุดงานเหตุสุดวิสัย ลูกจ้าง-นายจ้าง

พื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ มหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร

สรุปให้ เงินเยียวยาโควิด หยุดงานเหตุสุดวิสัย ลูกจ้าง-นายจ้าง ประกันสังคม พื้นที่สีแดงเข้ม

ตรวจสอบสิทธิ > https://www.sso.go.th/eform_news/


สำหรับนายจ้างและลูกจ้าง “ระบบประกันสังคม”

เฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 6 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร โดยจ่ายเพิ่มให้อีก 2,000 บาทต่อคน และให้นายจ้าง 3,000 บาทต่อรายหัวของลูกจ้าง> ลูกจ้าง ประกันสังคมจะจ่ายในกรณีเหตุสุดวิสัย 50% ของฐานเงินเดือนให้กับลูกจ้าง แต่สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท เป็นเวลา 1 เดือน และจ่ายเงินเพิ่มเติมให้อีก 2,000 บาทต่อคน เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 1 เดือน
> นายจ้าง ประกันสังคมจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการหรือนายจ้าง จำนวน 3,000 บาทต่อรายหัวจำนวนลูกจ้าง แต่ไม่เกิน 200 คน เป็นเวลา 1 เดือน

สำหรับนายจ้างและลูกจ้าง “นอกระบบประกันสังคม

หากต้องรับรับความช่วยเหลือดังกล่าว จะต้องดำเนินการ โดย

ต้องขึ้นทะเบียนเข้าระบบประกันสงคม สายด่วน 1506

> ผู้ประกอบการจะต้องขึ้นทะเบียนเข้าระบบประกันสงคม เพื่อรับเงิน 3,000 บาท โดยจะอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่
> ลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม (เฉพาะคนไทย) แล้วเมื่อนายจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคม จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท แต่กลุ่มนี้จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีสุดวิสัย 50%

ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา () ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา

ตรวจสอบสอบสิทธิ > https://www.sso.go.th/eform_news/

สอบถามเพิ่มเติมประกันสังคม ติดต่อสายด่วน 1506

ที่มา https://www.facebook.com/Rachadaspoke/