ปัญหาจ่ายหนี้ . ไปแล้ว ทำไมมีบสีแดง สถานะ ?

ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการชำระเงินก่อนหรือหลังกำหนดชำระและมีการคำนวนดอกเบี้ยรวมถึงเงินต้นใหม่ ตรวจก่อนการชำระเงินทุกครั้ง

สถานะยอดหนี้ค้างชำระ ส่วนใหญ่เกิดจากมี ยอดเงินต้นค้างชำระ เบี้ยปรับ และดอกเบี้ย ที่ปีที่ผ่านมา

ปัญหาจ่ายหนี้ กยศ. ไปแล้ว ทำไมมีกรอบสีแดง สถานะยอดหนี้ค้างชำระ ?

วิธีเข้าไปเช็ดยอดหนี้ค้างชำระ

  • เปิดพลิเคชัน
    • ไปที่เมนู ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี
  • เปิดจากเว็บ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/
    • ไปที่เมนู ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี
ปัญหาจ่ายหนี้ กยศ. ไปแล้ว ทำไมมีกรอบสีแดง สถานะยอดหนี้ค้างชำระ ?

กรอบสีแดงส่วนใหญ่เกิดจาก ในปีที่ผ่านมาไม่หมด อาจจะมีส่วนยอดเบี้ยปรับ ที่ค้างชำระอยู่! หรือยอดเงินต้นค้างชำระ ต้องจ่ายหนี้ให้หมดก่อน กรอบสีแดงถึงหายไป

มีข้อสงสัยให้ติดต่อ  (กยศ.) Call Center 0-2016-4888

ปัญหาจ่ายหนี้ กยศ. ไปแล้ว ทำไมมีกรอบสีแดง สถานะยอดหนี้ค้างชำระ ?
ยอดเงินต้นค้างชำระ เบี้ยปรับ และดอกเบี้ยค้างชำระ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ กยศ. Connect


Related Posts