ปัญหา ไปแล้ว ทำไมมีกรอบสีแดง สถานะ ?

ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการชำระเงินก่อนหรือหลังกำหนดชำระและมีการคำนวนดอกเบี้ยรวมถึงเงินต้นใหม่ ตรวจสอบก่อนการชำระเงินทุกครั้ง

สถานะยอดหนี้ค้างชำระ ส่วนใหญ่เกิดจากมี ยอดเงินต้นค้างชำระ เบี้ยปรับ และดอกเบี้ย ที่ปีที่ผ่านมา

ปัญหาจ่ายหนี้ กยศ. ไปแล้ว ทำไมมีกรอบสีแดง สถานะยอดหนี้ค้างชำระ ?

วิธีเข้าไปเช็ดยอดหนี้ค้างชำระ .

ปัญหาจ่ายหนี้ กยศ. ไปแล้ว ทำไมมีกรอบสีแดง สถานะยอดหนี้ค้างชำระ ?

กรอบสีแดงส่วนใหญ่เกิดจาก จ่ายหนี้ กยศ. ในปีที่ผ่านมาไม่หมด อาจจะมีส่วนยอดเบี้ยปรับ ที่ค้างชำระอยู่! หรือยอดเงินต้นค้างชำระ ต้องจ่ายหนี้ให้หมดก่อน กรอบสีแดงถึงหายไป

มีข้อสงสัยให้ติดต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) Call Center 0-2016-4888

ปัญหาจ่ายหนี้ กยศ. ไปแล้ว ทำไมมีกรอบสีแดง สถานะยอดหนี้ค้างชำระ ?
ยอดเงินต้นค้างชำระ เบี้ยปรับ และดอกเบี้ยค้างชำระ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ กยศ. Connect