ปัญหาจ่ายหนี้ กยศ. ไปแล้ว ทำไมมีกรอบสีแดง สถานะยอดหนี้ค้างชำระ ?

สถานะยอดหนี้ค้างชำระ ส่วนใหญ่เกิดจากมี ยอดเงินต้นค้างชำระ เบี้ยปรับ และดอกเบี้ย

ปัญหาจ่ายหนี้ กยศ. ไปแล้ว ทำไมมีกรอบสีแดง สถานะยอดหนี้ค้างชำระ ?

วิธีเข้าไปเช็ดยอดหนี้ค้างชำระ กยศ.

  • เปิดแอปพลิเคชัน กยศ. connect ไปที่เมนู ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี
  • เปิดจากเว็บ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ ไปที่เมนู ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี
ปัญหาจ่ายหนี้ กยศ. ไปแล้ว ทำไมมีกรอบสีแดง สถานะยอดหนี้ค้างชำระ ?

กรอบสีแดงส่วนใหญ่เกิดจาก ยอดเงินต้นค้างชำระ เบี้ยปรับ และดอกเบี้ยค้างชำระ (ถ้าไม่จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ดอกเบี้ย , เบี้ยปรับ ถูกคำนวณเป็นรายวัน)

ปัญหาจ่ายหนี้ กยศ. ไปแล้ว ทำไมมีกรอบสีแดง สถานะยอดหนี้ค้างชำระ ?
ยอดเงินต้นค้างชำระ เบี้ยปรับ และดอกเบี้ยค้างชำระ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ กยศ. Connect