(.) 80 – 100% เป็นของขวัญปีใหม่ 4 ชิ้น เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลดเบี้ยปรับ เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564
ลดเบี้ยปรับ 80 – 100%

สำหรับผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ และลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดชำระเมื่อชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว รวมถึงลดอัตราเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้เหลือ 0.5% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564

เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564


1. ลดเบี้ยปรับ 100%

– สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและชำระหนี้ปิดบัญชี ติดต่อชำระได้ที่และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา

– ส่วนผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดี ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่จะปิดบัญชี ได้ที่ www.studentloan.or.th โดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี

ลงทะเบียนขอรับสิทธิส่วนลดเบี้ยปรับที่ https://www.studentloan.or.th/promotion

*ผู้กู้ยืมที่ลงทะเบียนแล้วในมาตรการลดเบี้ยปรับ 80% ที่มีวันนัดชำระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2. ลดเบี้ยปรับ 80%

สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ

3. ลดเงินต้น 5%

สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้และชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว

4. ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี

สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด


ที่มา https://www.studentloan.or.th/

ถามกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา () รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th หรือ โทร. 0-2016-4888 (แนะนำให้โทรตอนเช้า!)

Related Posts