วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ด้วยแอปเป๋าตัง Paotang หักเงินผ่านแอพกรุงไทย Krungthai NEXT ง่ายที่สุด!

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน


สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ด้วยแอปเป๋าตัง Paotang

 • ต้องมีแอปเป๋าตัง Paotang
  • กด > Apple Store ต้องใช้ระบบ iOS 9.0 ขึ้นไป
  • กด > Google Play เวอร์ชัน Android ที่กำหนด 4.4 และสูงกว่า

บัญชีธนาคารกรุงไทย และแอป Krungthai NEXT ต้องผูกกันเรียบร้อยแล้ว ทำไม่เป็น ทำไม่ได้ ติดต่อธนาคารกรุงไทย 0-2111-1111 หรือติดต่อธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน

 • ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น!
 • ต้องมีแอปธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

วิธีผูกแอปเป๋าตัง Paotang กับแอปธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT ก่อนจ่ายหนี้ กยศ.

แอปเป๋าตัง Paotang ที่จ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ต้องผูกกับแอปธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT ให้เรียบร้อยก่อน!!

 • เปิดแอป เป๋าตัง Paotang > มองหาเมนู “บริการ”
วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ผ่านแอปเป๋าตัง Paotang หักผ่านธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT
 • โครงการและมาตราการรัฐ > กด > เงินกู้ กยศ.
วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ผ่านแอปเป๋าตัง Paotang หักผ่านธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT
 • ผูกบัญชีกรุงไทยเพื่อดูข้อมูล > เลือกบัญชีธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT ที่ต้องการผูกเพื่อจ่ายหนี้ กยศ.​กรอ.
วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ด้วยแอปเป๋าตัง Paotang หักเงินผ่านแอพกรุงไทย Krungthai NEXT ง่ายที่สุด!
 • จากนั้นทำตามขั้นตอนของระบบ Krungthai NEXT จนเสร็จสิ้น
วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ด้วยแอปเป๋าตัง Paotang หักเงินผ่านแอพกรุงไทย Krungthai NEXT ง่ายที่สุด!

วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ด้วยแอปเป๋าตัง Paotang

ถ้า! แอปเป๋าตัง Paotang ผูกกับแอปธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT ให้เรียบร้อยแล้ว ปิดแอป แล้วเข้าใหม่อีกครั้ง

1. เปิดแอป เป๋าตัง Paotang > มองหาเมนู “บริการ”

วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ผ่านแอปเป๋าตัง Paotang หักผ่านธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

2. โครงการและมาตราการรัฐ > กด > เงินกู้ กยศ. (คนที่เคยกู้ กรอ. ก็จ่ายได้เหมือนกัน)

วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ผ่านแอปเป๋าตัง Paotang หักผ่านธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

4. กด ชำระเงิน > ดูยอดเงินที่ต้องการจ่าย

5. จากนั้น จ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ตามระบบแอปเป๋าตังแนะนำจนเสร็จสิ้น เรียบร้อย

ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. กรอ. และยอดเงินในบัญชีธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT ให้เพียงพอต่อการจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. (กรณีจ่ายตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด)

ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการชำระเงินก่อนหรือหลังกำหนดชำระและมีการคำนวนดอกเบี้ยรวมถึงเงินต้นใหม่ ตรวจสอบก่อนการชำระเงินทุกครั้ง

กรณี! จ่ายหนี้ กยศ. ภายใน 5 ก.ค. xxxx เห็นยอดเรียกเก็บรวมเยอะกว่าปกติ

วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ผ่านแอปเป๋าตัง Paotang หักผ่านธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

วิธีเช็คยอดหนี้ กยศ. ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด

ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการชำระเงินก่อนหรือหลังกำหนดชำระและมีการคำนวนดอกเบี้ยรวมถึงเงินต้นใหม่ ตรวจสอบก่อนการชำระเงินทุกครั้ง

 • ตรวจสอบและเช็คยอดหนี้ เว็บไซต์ กยศ. ได้ที่ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/
  • ดูงวดยอดหนี้ กยศ. ที่ต้องจ่ายแต่ละงวด > ไปเมนู > ชำระเงินและตรวจสอบ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด (ตารางสัญญาเงินกู้ เช่น ผ่อนจ่าย 10 ปี)
 • ตรวจสอบและเช็คยอดหนี้ กยศ. connect ระบบ iOS / Android 
  • ดูงวดยอดหนี้ กยศ. ที่ต้องจ่ายแต่ละงวด > หาเมนู > บริการ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด (ตารางสัญญาเงินกู้ เช่น ผ่อนจ่าย 10 ปี)

กรณี! อยากระบุยอดเงิน จ่ายหนี้ กยศ. เอง เช่น อยากจ่าย 100 บาท

ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการชำระเงินก่อนหรือหลังกำหนดชำระและมีการคำนวนดอกเบี้ยรวมถึงเงินต้นใหม่ ตรวจสอบก่อนการชำระเงินทุกครั้ง

 • 1. เปิดแอป เป๋าตัง Paotang > หาเมนู “บริการ”
 • 2. โครงการและมาตราการรัฐ > กด > เงินกู้ กยศ. (คนที่เคยกู้ กรอ. ก็จ่ายได้เหมือนกัน)
 • 3. ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. กรอ. > กด ชำระเงิน > กด ระบุเอง

จ่ายยอดหนี้ กยศ. ตามงวด 05 ก.ค. xxxx จ่ายไม่หมด ไม่ทัน จะโดนคิดคำนวณเบี้ยปรับ หลังวันที่ 05 ก.ค. xxxx

อ่าน > วิธีดูยอดหนี้ กยศ. ต้องจ่ายกี่บาท ?

วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ผ่านแอปเป๋าตัง Paotang หักผ่านธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

ตรวจสอบยอดเงินในแอปธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT ก่อนจ่ายหนี้ กยศ. กรอ.

 • 4. กดจำนวนเงินที่ต้องการจ่าย เช่น ต้องการจ่าย 100 บาท > กดยืนยัน
 • 5. จากนั้นใส่รหัส PIN 6 ตัว รหัสเดียวกับเข้าแอปเป๋าตัง 6 หลัก เพื่อยืนยันการจ่ายเงิน
วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ผ่านแอปเป๋าตัง Paotang หักผ่านธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT
 • 6. จ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ตามระบบแอปเป๋าตังแนะนำจนเสร็จสิ้น เรียบร้อย
วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ผ่านแอปเป๋าตัง Paotang หักผ่านธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

หลักฐานเมื่อจ่ายหนี้ กยศ. เรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความ sms เด้ง

แจ้งผลการชำระหนี้ กยศ. ขอขอบคุณที่ท่านชำระเงิน โดยท่านสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ภายใน 1-2 วันทำการ
ต้องมีแอปพลิเคชัน กยศ. connect ถึงแจ้งเตือนแบบนี้
แจ้งผลการชำระหนี้ กยศ. ขอขอบคุณที่ท่านชำระเงิน โดยท่านสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ภายใน 1-2 วันทำการ
ข้อความ sms StudentLoan แจ้งเตือน ยอดเงินที่จ่ายไป

แจ้งผลการชำระหนี้ กยศ. ขอขอบคุณที่ท่านชำระเงิน โดยท่านสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ภายใน 1-2 วันทำการ


เช็คยอดจ่ายหนี้ กยศ. ย้อนหลัง รายการล่าสุด ที่แอปเป๋าตัง

 • 1. เปิดแอป เป๋าตัง Paotang > หาเมนู “บริการ”
 • 2. โครงการและมาตราการรัฐ > กด > เงินกู้ กยศ.
 • 3. เช็คยอดจ่ายหนี้ กยศ. ย้อนหลัง > กด รายการล่าสุด
วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ด้วยแอปเป๋าตัง Paotang หักเงินผ่านแอพกรุงไทย Krungthai NEXT ง่ายที่สุด!

วิธีเช็คยอดเงินที่จ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ไปแล้ว เข้าระบบหรือไม่ ?

ตรวจสอบแล้ว ไม่พบรายการจ่ายเงินย้อนหลัง ให้รอ 1-2 วันทำการ

เปิดแอปพลิเคชัน กยศ. connect ระบบ iOS / Android

ไปเมนูบริการ > รายการชำระเงินย้อนหลัง

วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ผ่านแอปเป๋าตัง Paotang หักผ่านธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

เปิดที่เว็บไซต์ กยศ. 

https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ > ชำระเงินและตรวจสอบ > รายการชำระเงินย้อนหลัง

วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ผ่านแอปเป๋าตัง Paotang หักผ่านธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

วิธีดูยอดหนี้ กยศ. ต้องจ่ายกี่บาท ?

แนะนำให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เปิดใช้บริการผ่านเว็บไซต์ก่อน (รายเก่า รายใหม่ลงใหม่หมด) ที่เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ เตรียมบัตรประชาชน เบอร์มือถือ และอีเมล์

เคยลงทะเบียน เข้าระบบไม่ได้ จำรหัสผ่านไม่ได้ ติดต่อ Call Center กยศ. 0-2016-4888 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการชำระเงินก่อนหรือหลังกำหนดชำระและมีการคำนวนดอกเบี้ยรวมถึงเงินต้นใหม่ ตรวจสอบก่อนการชำระเงินทุกครั้ง

วิธีดูยอดหนี้ กยศ. ต้องจ่ายกี่บาท ?
 • ตรวจสอบและเช็คยอดหนี้ เว็บไซต์ กยศ. ได้ที่ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/
  • ดูยอดหนี้ที่ต้องชำระในงวด 05 ก.ค. xxxx > หน้าแรก > ยอดรวมที่ต้องชำระ > ยอดหนี้ที่ต้องชำระในงวด > ชำระภายใน 05 ก.ค. xxxx
  • ดูงวดยอดหนี้ กยศ. ที่ต้องจ่ายแต่ละงวด > ไปเมนู > ชำระเงินและตรวจสอบ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด (ตารางสัญญาเงินกู้ เช่น ผ่อนจ่าย 10 ปี)
  • ดูยอดเงินต้นคงเหลือ > ไปเมนู > ข้อมูลบัญชี > รายละเอียดบัญชี > ยอดเงินต้นคงเหลือ
  • ดูดอกเบี้ยค้างชำระ (คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ) > ไปเมนู > ข้อมูลบัญชี > รายละเอียดบัญชี > ดอกเบี้ยค้างชำระ คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ คิดเป็นรายวัน
  • ดูเบี้ยปรับ (ถ้ามี) > ไปเมนู > ข้อมูลบัญชี > รายละเอียดบัญชี > เบี้ยปรับ จะถูกคำนวณหลังวันที่ 05 ก.ค. xxxx คิดเป็นรายวัน (ไม่ได้จ่ายหนี้ กยศ.​ ตามรอบ ตามงวดที่ชำระ)
 • ตรวจสอบและเช็คยอดหนี้ กยศ. connect ระบบ iOS / Android 
  • ดูยอดหนี้ที่ต้องชำระในงวด 05 ก.ค. xxxx > หน้าแรกแอป > ยอดรวมที่ต้องชำระ > ยอดหนี้ที่ต้องชำระในงวด > ชำระภายใน 05 ก.ค. xxxx
  • ดูงวดยอดหนี้ กยศ. ที่ต้องจ่ายแต่ละงวด > หาเมนู > บริการ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด (ตารางสัญญาเงินกู้ เช่น ผ่อนจ่าย 10 ปี)
  • ดูยอดเงินต้นคงเหลือ > ไปเมนู > ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี > ยอดเงินต้นคงเหลือ
  • ดูดอกเบี้ยค้างชำระ (คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ) > ไปเมนู > ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี > ดอกเบี้ยค้างชำระ คิดเป็นรายวัน
  • ดูเบี้ยปรับ (ถ้ามี) > ไปเมนู > ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี > เบี้ยปรับ จะถูกคำนวณหลังวันที่ 05 ก.ค. xxxx คิดเป็นรายวัน (ไม่ได้จ่ายหนี้ กยศ.​ ตามรอบ ตามงวดที่ชำระ)

ดอกเบี้ยค้างชำระ กยศ. คิดเป็นรายวัน คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ ไม่ใช่ ยอดเงินกู้ทั้งหมด

ดูยอดเงินต้นคงเหลือ และดอกเบี้ยค้างชำระ ดูตรงไหน ?

 • ดูเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ >
  • ข้อมูลบัญชี > รายละเอียดบัญชี > ยอดเงินต้นคงเหลือ , ดอกเบี้ยค้างชำระ
 • ดูแอปมือถือ กยศ. connect ระบบ iOS / Android  >
  • ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี > ยอดเงินต้นคงเหลือ ดอกเบี้ยค้างชำระ
คำนวณดอกเบี้ย กยศ. รายวัน ยอดหนี้ กยศ. กรอ.

สรุป! วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ผ่านแอปเป๋าตัง Paotang หักเงินธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

1. เปิดแอป เป๋าตัง Paotang > หาเมนู “บริการ”
2. โครงการและมาตราการรัฐ > กด > เงินกู้ กยศ. (คนที่เคยกู้ กรอ. ก็จ่ายได้เหมือนกัน)
3. ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. กรอ. และยอดเงินในกรุงไทย Krungthai NEXT ให้เพียงพอต่อการจ่ายหนี้ กยศ. กรอ.
4. กดชำระเงิน > ดูยอดเงินที่ต้องการจ่าย
5. จากนั้น จ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ตามระบบแอปเป๋าตังแนะนำจนเสร็จสิ้น เรียบร้อย

เมื่อจ่ายเสร็จ เรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความเด้ง
แจ้งผลการชำระหนี้ กยศ. ขอขอบคุณที่ท่านชำระเงิน โดยท่านสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ภายใน 1-2 วันทำการ

Related Posts