Table of Contents

ช่องทาง! ลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ 2567

วิธีการลงลงทะเบียนระบบลงทะเบียนนัดหมายเพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ได้รับข้อความ sms . เปิดให้ผู้กู้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้ว รายละเอียดหน้าเว็บ กยศ.

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มก่อนฟ้องคดี / กลุ่มที่บอกเลิกสัญญาแล้วแต่ยังไม่ฟ้องคดี / กลุ่มที่ฟ้องคดีแล้วแต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษา / กลุ่มที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีและได้บังคับคดีไปแล้ว / กลุ่มอื่น ๆ ทั้งหมด

เงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้

 • ต้องชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี
 • งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 • เบี้ยปรับ พักแขวนไว้ เมื่อชำระงวดสุดท้ายเสร็จสิ้นจะลดเบี้ยปรับ 100%
 • หากผิดนัดสะสม 6 งวด สัญญาปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุด กลับไปชำระหนี้ตามสัญญาเดิม

อ่านกลุ่มเป้าหมาย และเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลง อ่านต่อได้ที่ https://www.studentloan.or.th/th/news/1706259507

เริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ลงทะเบียนนัดวันทำสัญญาได้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 2567

ติดปัญหา สงสัย ถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/studentloan.th/ , โทร 0-2016-4888 หรือติดต่อช่องทาง https://www.studentloan.or.th/th/contact


แนะนำกลุ่มเฟสบุ๊ค! พูดคุย ปรึกษาเกี่ยวกับการทำสัญญาฉบับใหม่ (ปรับโครงสร้างหนี้ กยศ) ของกลุ่มลูกหนี้ กยศ.


วิธีลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า ปรับโครงสร้างหนี้ กยศ

แนะนำให้โหลดอ่าน! ก่อนลงทะเบียนหรือก่อนไปทำสัญญา ปรับโครงสร้างหนี้ กยศ. > เงื่อนไขการผ่อนชำระเงินคืน หน้า 3 เป็นตารางตัวอย่างผ่อนชำระต่อเดือน [PDF]

สงสัย แนะนำให้ติดต่อสอบถามที่เบอร์ 0-2016-4888 กด 9 คุยกับเจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)

กดอ่าน > หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2566

เงื่อนไขการผ่อนชำระเงินคืน หน้า 3 เป็นตารางตัวอย่างผ่อนชำระต่อเดือน [PDF]
สรุปช่องทาง! ลงทะเบียนระบบลงทะเบียนนัดหมายเพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ช่องทาง! ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา > https://slfregis.studentloan.or.th/

อ่านรายละเอียด และเงื่อนไขก่อนลงทะเบียน! ถ้าไม่แน่ใจ สงสัย อย่าเพิ่งลงทะเบียน แนะนำให้ติดต่อสอบถามที่เบอร์ 0-2016-4888 กด 9 คุยกับเจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) หรือติดต่อช่องทาง https://www.studentloan.or.th/th/contact

 • 1. เข้าไปที่ ลงทะเบียนนัดหมายปรับโครงสร้างหนี้ > คลิก
  • กดลงทะเบียนนัดหมาย เลือกวัน เวลา ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
  • แล้วกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ที่ต้องการลงทะเบียนนัดหมายทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
 • 2. กรอกข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ นามสกุล , เบอร์โทร , อีเมล์
 • 3. ตรวจสอบข้อมูล กดยอมรับอ่านเงื่อนไขข้างต้น และรับทราบเงื่อนไขดังกล่าว
 • 4. เลือจังหวัด / สถานที่นัดหมายทำสัญญา
 • 5. เลือกวัน และเวลา ที่ต้องการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ตรวจสอบข้อมูล กดยอมรับอ่านเงื่อนไขข้างต้น และรับทราบเงื่อนไขดังกล่าว สุดท้ายกดปุ่มลงทะเบียน
 • 6. บันทึกหน้าจอ ถ่ายรูปหรือแคปหน้าจอ
  • การนัดหมายวัน เวลา สถานที่ ที่ลงทะเบียนเอาไว้ด้วย!

เอกสารที่ต้องเตรียมในวันทำสัญญา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน จำนวน 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

อ้างอิงจากข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา > https://www.facebook.com/studentloan.th/ และ https://www.studentloan.or.th/th/news/1706259507

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ > https://www.facebook.com/studentloan.th/


ตึกทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กรุงเทพ

ทำสัญญาที่ตึก! อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อาคาร A อยู่ที่ไหน ? เดินทางใต้ดิน MRT

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล (อาคาร A) ชั้น 10
  • เดินทางรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ออกประตูหมายเลข 2
   • เดินประมาณ 400 เมตร ใกล้กับเซ็นทรัลพระราม 9
  • เดินทางด้วยรถเมล์ 137 , 514 , 73A , 136 , 158 ,163 , 172 , 179 , 185 , 206 , 517 , 528 , 529
  • ขับรถไปเอง จอดรถอาคาร A ติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อแลกบัตร Vistior ยื่นบัตรประชาชน จากขึ้นลิตฟ์ไปที่ชั้น 10

หลงทางหา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล (อาคาร A) ชั้น 10 ไม่เจอ

 • เบอร์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) 0-2016-4888 กด 9
 • เบอร์อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 0-2643-9332 กด 0

แผนที่ google map > https://maps.app.goo.gl/xF6ecUSpytXy2oS86


หรือมาทำสัญญาที่ตึก! กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำนักงานใหญ่ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ (AIA Capital Center) อยู่ที่ไหน ? เดินทางรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำนักงานใหญ่
 • 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 – 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
 • เดินทางรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ออกประตูหมายเลข 3
  • เดินประมาณ 200 เมตร
 • เดินทางด้วยรถเมล์ 63ก , 73ก , 136 , 137 , 172 , 185 , 206 , 514 , 529
 • ขับรถไปเอง จอดรถอาคารจอดรถ ติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อแลกบัตร Vistior ยื่นบัตรประชาชน จากขึ้นลิตฟ์ไปที่ชั้น 5

หลงทางหา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ (AIA Capital Center) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำนักงานใหญ่ ไม่เจอ

แผนที่ google map > https://maps.app.goo.gl/RXBU7rmtNuaPnSrM8

 • เบอร์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) 0-2016-4888 กด 9

ติดต่อเจ้าหน้าที่ กยศ โดยตรง

เบอร์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) 0-2016-4888 กด 9 คุยกับเจ้าหน้าที่


วิธีเช็คการนัดหมายล่วงหน้า สำเร็จหรือไม่ ?

เข้าไปที่ https://slfregis.studentloan.or.th/ กดตรวจสอบการนัดหมาย กรอกเลขบัตรประชาชน กดปุ่มตรวจสอบการนัดหมาย จะแสดงตาราง ลำดับที่ สถานที่ วันที่นัดหมาย ช่วงเวลานัดหมาย


กลุ่มเป้าหมายและเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ 2567

กยศ. พร้อมให้ผู้กู้เริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่ 15 ก.พ. 2567 เป็นต้นไป 09.00 – 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุด ลงทะเบียนนัดวันทำสัญญาได้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 2567

อ่ายรายละเอียดเพิ่มเติมก่อน!! เราตรงกับกลุ่มเป้าหมายทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่ ? > https://www.studentloan.or.th/th/news/1706259507

ถ้าตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เข้าไปที่ > https://slfregis.studentloan.or.th/ กดลงทะเบียนนัดหมาย เลือกวัน เวลา ในทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มก่อนฟ้องคดี
 • กลุ่มที่บอกเลิกสัญญาแล้วแต่ยังไม่ฟ้องคดี
 • กลุ่มที่ฟ้องคดีแล้วแต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษา
 • กลุ่มที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีและได้บังคับคดีไปแล้ว
 • กลุ่มอื่น ๆ ทั้งหมด

เงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้

 1. ผู้กู้ยืมจะต้องผ่อนชำระเงินคืนกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน
 2. ผู้กู้ยืมต้องชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี
 3. ในการชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 4. การคำนวณยอดหนี้ที่จะนำมาปรับโครงสร้างหนี้

 • กองทุนฯ จะนำรายการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกมาคำนวณใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ในกรณีคำนวณยอดหนี้ใหม่แล้วไม่มียอดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงเหลือ กองทุนฯจะปรับโครงสร้างหนี้ให้ผู้กู้ยืมและให้ส่วนลดเบี้ยปรับ 100% โดยถือว่าผู้กู้ยืมได้ชำระหนี้ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว
 • สำหรับผู้กู้ยืมที่มียอดหนี้คงเหลือและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ กองทุนฯจะนำรายการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินแต่ละรายนับแต่วันครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกมาคำนวณตัดชำระหนี้ใหม่ จากเดิมตัดเบี้ยปรับ ดอกเบี้ย และเงินต้น แต่เมื่อปรับโครงสร้างหนี้ใหม่จะตัดเงินต้น (เฉพาะส่วนที่ครบกำหนด) ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับตามลำดับ
 • อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี และอัตราเบี้ยปรับ 0.5% ต่อปี
 • ในส่วนของเบี้ยปรับทั้งหมด กองทุนฯจะพักแขวนไว้ เมื่อผู้กู้ได้ทำการชำระหนี้ปิดบัญชีจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 100%
 • เมื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากสัญญาค้ำประกันเงินกู้ทันที
 • ในกรณีที่ผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สะสมถึง 6 งวด หรือเมื่อผู้กู้ยืมมีงวดผ่อนชำระเหลือไม่ถึง 6 งวด หากผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่งถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมด ให้ถือว่าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดลงและให้ผู้กู้ยืมผูกพันรับผิดตามสัญญาเดิม กองทุนฯจะนำเบี้ยปรับที่ตั้งพักแขวนไว้กลับมาเป็นทุนทรัพย์เพื่อดำเนินการฟ้องร้องหรือบังคับคดีกับผู้กู้ยืมต่อไป

อ้างอิงจากข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา > https://www.facebook.com/studentloan.th/ และ https://www.studentloan.or.th/th/news/1706259507


สรุป! ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 2567

สรุปช่องทาง! ลงทะเบียนระบบลงทะเบียนนัดหมายเพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กยศ. พร้อมให้ผู้กู้เริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่ 15 ก.พ. 2567 เป็นต้นไป 09.00 – 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุด ลงทะเบียนนัดวันทำสัญญาได้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 2567

ต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา > https://slfregis.studentloan.or.th/