วิธีสร้างเพลงด้วย ง่ายที่สุด ให้ AI ช่วยแต่งเพลงให้ฟรี!

วิธีสร้างเพลงด้วย ai

วิธีสร้างเพลงด้วย ai ง่ายที่สุด ให้ AI ช่วยแต่งเพลงให้ฟรี!

ต้องมีเนื้องเพลงมาก่อน!

  • เข้าเว็บไซต์ https://app.suno.ai/
  • กดปุ่ม Sign up เลือก login ด้วย discord.com , gmail.com หรือ hotmail.com
  • กดปุ่ม Create พิมพ์เนื้อเพลงของเราลงไป กดปุ่ม Create ปุ่มสีเหลือง ๆ
  • จาสักครู่ จะได้เพลงที่ AI แต่งให้เรา
    • สมาชิกแบบฟรี จะใช้เพลงที่ AI แต่งให้ ไปใช้ทางเชิงพาณิชย์ไม่ได้
    • กลุ่ม discord suno > https://discord.com/invite/suno-ai

ตัวอย่างเพลงที่ AI แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว