คำถาม อายุสิทธิ ? ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน 3 ครั้ง สามารถอยู่ได้ถึงกี่วัน

[ปัญหา] อายุสิทธิชิมช้อปใช้ ? ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน 3 ครั้ง สามารถอยู่ได้ถึงกี่วัน

คำตอบในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

  1. เมื่อได้รับ SMS ยืนยันรับสิทธิเรียบร้อยแล้ว สิทธิดังกล่าวจะหมดอายุภายใน 14 วัน หลังวันที่ได้รับ SMS ยืนยัน
  2. ถ้ายืนยันตัวตนในแอปเป๋าตัง ไม่ผ่านมากกว่า 3 ครั้ง แนะนำไปติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขาใกล้บ้าน หรือในห้างสรรพสินค้า
  3. สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยบัตรประชาชน และจำเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่แรก
  4. แนะนำไปช่วงเช้า ๆ คนอาจจะเยอะมากช่วงนี้ 
  5. แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารว่า มาทำรายการชิมช้อปใช้ ยืนยันตัวตน พร้อมโชว์ข้อความ sms ที่ได้รับ
  6. เมื่อได้ยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้ว ไม่ต้องทำอะไรกับแอปเป๋าตังอีก เช่น สแกนหน้าตัวเองใหม่
  7. ใจเย็น ๆ หลังจากยืนยันตัวตนกับธนาคารแล้ว รอภายใน 24 ชมหรือวันถัดไป จะได้รับอีเมล์ยืนยันได้รับสิทธิ ก็สามารถใช้งานแอปเป๋าตังได้เลยครับ