[ปัญหา] เข้า Connect ไม่ได้ ไม่สามารถดำเนินการได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เนื่องจากทำรายการไม่สำเร็จ


แนะนำ! ถ้ามีเป๋าตังอยู่ ตรวจสอบหนี้ กยศ. และ. ได้

อ่าน > วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ผ่านแอปเป๋าตัง Paotang หักเงินบัญชีธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

image 1
  • วิธีตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. ด้วย แอปเป๋าตัง เปิดแอป > มองหาเมนู > กด บริการ > โครงการและมาตราการรัฐ > กด เงินกู้ กยศ. > จะแสดงรายการ “ยอดรวมเก็บรวม” (ยอดที่ต้องจ่าย)
  • ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการชำระเงินก่อนหรือหลังกำหนดชำระและมีการคำนวนดอกเบี้ยรวมถึงเงินต้นใหม่ ตรวจสอบก่อนการชำระเงินทุกครั้ง