[ปัญหา] เข้า ไม่ได้ ไม่สามารถดำเนินการได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เนื่องจากทำรายการไม่สำเร็จ

  • ไม่สามารถดำเนินการได้ ไม่สามารถทำรายการได้ [ Code : 500-RMS-AU00000 ]
  • ไม่สามารถดำเนินการได้ ไม่สามารถทำรายการได้
  • ไม่สามารถดำเนินการได้กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เนื่องจากทำรายการไม่สำเร็จ
  • แนะนำตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ ในช่วงเวลาอื่นแทน!

แนะนำ! ถ้ามีแอปเป๋าตังอยู่ ตรวจสอบหนี้ และจ่ายหนี้ กยศ. ได้

อ่าน > วิธีจ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ผ่านแอปเป๋าตัง Paotang หักเงินบัญชีธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

[ปัญหา] เข้า กยศ. Connect ไม่ได้! ไม่สามารถดำเนินการได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เนื่องจากทำรายการไม่สำเร็จ
  • วิธี ด้วย แอปเป๋าตัง เปิดแอป > มองหาเมนู > กด บริการ > โครงการและมาตราการรัฐ > กด เงินกู้ กยศ. > จะแสดงรายการ “ยอดรวมเก็บรวม” (ยอดที่ต้องจ่าย)
  • ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการชำระเงินก่อนหรือหลังกำหนดชำระและมีการคำนวนดอกเบี้ยรวมถึงเงินต้นใหม่ ตรวจสอบก่อนการชำระเงินทุกครั้ง

Related Posts