กยศ. Connect

กองทุน slf คืออะไร และ slf ย่อมาจากอะไร ?

กองทุน slf คืออะไร และ slf ย่อมาจากอะไร ?

กองทุน slf คือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ตัวย่อ: กยศ.) slf ย่อมาจาก (อังกฤษ: Student Loan Fund)

[ปัญหา] จ่ายหนี้ กยศ. ไปแล้ว ทำไมมีกรอบสีแดงสถานะยอดหนี้ค้างชำระ ?

ปัญหาจ่ายหนี้ กยศ. ไปแล้ว ทำไมมีกรอบสีแดง สถานะยอดหนี้ค้างชำระ ? สถานะยอดหนี้ค้างชำระ ส่วนใหญ่เกิดจากมี ยอดเงินต้นค้างชำระ เบี้ยปรับ และดอกเบี้ย

[วิธีเช็กหนี้ กยศ.] เช็ดยอดเงินที่ชำระไป ตารางผ่อนชำระ ยอดเงินค้างชำระ

วิธีตรวจสอบเช็ดยอดเงินที่ชำระไป ตารางการผ่อนชำระ ยอดเงินค้างชำระ ด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. connect