กรมบัญชีกลาง

สรุปประเด็นคนลงทะเบียนครบ 10 ล้านคนชิมช้อปใช้ จะเปิดอีกรอบไหม ?

สรุปประเด็นสาระสำคัญจากข้อมูลเฟซบุ๊ก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง , สถานีข่าวกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง