กระทรวงแรงงาน

ไทยมีงานทำ.com JOB EXPO THAILAND 2020 วันที่ 26-28 กันยายน 2563 ไบเทค บางนา ฮอลล์ 98-99

ไทยมีงานทำ.com JOB EXPO THAILAND 2020 26-28 กันยายน 2563 ไบเทค บางนา จัดวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ที่จะถึงนี้ ณ ฮอลล์ 98-99 ไบเทค บางนา โดยกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

715

[วิธีลงทะเบียนใช้สิทธิ] กรณีว่างงาน ถูกเลิกจ้างงาน ผลกระทบ COVID-19 (โควิค19)

ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน

1506