กระเป๋าเงิน G-Wallet

30 ตุลาคม 2562 เหลือสิทธิลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2 รอบละ 14,025 คน และ 14,024 คน

30 ตุลาคม 2562 เหลือสิทธิลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2 รอบ 1 เวลา 6.00 น. จำนวน 14,025 คน และรอบ 2 เวลา 18.00 น. จำนวน 14,024 คน

[แนะนำ] ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว ทําไงต่อ ?

ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการแจ้งยืนยันผลการได้รับสิทธิ์ตามมาตรการฯ ทาง SMS และ Email ที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 3 วันทำการ ทำไงดี ?

เข้าลงทะเบียนชิมช้อปใช้ไม่ได้ ขึ้นว่าให้รอคิวเพื่อลงทะเบียน ทำไงดี ?

เข้าลงทะเบียนชิมช้อปใช้ไม่ได้
ขึ้นว่าให้รอคิวเพื่อลงทะเบียน
กดปุ่มลงทะเบียนใหม่! ไม่ต้องรอ หรือรีเฟรชหน้าเดิม