กรุงเทพฯ-นาริตะ

ZIPAIR เปิดบริการบินไป-กลับกรุงเทพฯ-นาริตะ เริ่มกุมภาพันธ์ 2021

ZIPAIR เปิดบริการบินไป-กลับกรุงเทพฯ-นาริตะ เริ่มกุมภาพันธ์ 2021 ZIPAIR สายการบิน LCC ระดับพรีเมียมของสายการบิน Japan Airlines (JAL) เตรียมเพิ่มเส้นทาง เที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารจากโตเกียว (นาริตะ) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เป็นรายวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 เป็นต้นไป