กรุณานําบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ atm หรือสาขาธกรุงไทย