กองทุนส่งข้อความแจ้งให้ชำระหนี้ ขออภัยหากท่านชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว

[slf ส่งข้อความให้ชําระหนี้] ได้รับ sms ข้อความ ขอให้ชําระหนี้ตามคําพิพากษาหากไม่ชําระท่านและผู้ค้ำประกันจะถูกบังคับคดี

ได้รับ sms ข้อความ ขอให้ชําระหนี้ตามคําพิพากษาหากไม่ชําระท่านและผู้ค้ำประกันจะถูกบังคับคดี ทำไงดี ?