Press ESC to close

ขอแจ้งเวลาการใช้สิทธิครั้งแรกใหม่โดยท่านสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่

ได้รับ sms ขอแจ้งเวลาการใช้สิทธิครั้งแรกใหม่โดยท่านสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 25/01/2021 และโปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 07/02/2021 คนละครึ่งเฟส 2 รอบ 2 (รอบเก็บตก)

คนละครึ่งเฟส 2 รอบ 2 (รอบเก็บตก) ได้รับข้อความ sms ขอแจ้งเวลาการใช้สิทธิครั้งแรกใหม่โดยท่านสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 25/01/2021 และโปรดใช้สิทธิครั้งแรก…

ได้รับ sms ท่านได้รับสิทธิ โปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 07/02/2021 ผ่านแอปเป๋าตัง ทำไงต่อดี ? คนละครึ่งเฟส 2 รอบ 2 (รอบเก็บตก)

คนละครึ่งเฟส 2 รอบ 2 (รอบเก็บตก) ได้รับข้อความ sms ท่านได้รับสิทธิ โปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 07/02/2021 (วันที่วันสุดท้ายก่อนโดนตัดสิทธิ) ผ่านแอปเป๋าต…