Press ESC to close

คนที่ไม่มีแอปเป๋าตัง

#สรุปให้ ไม่มีแอปเป๋าตังลงทะเบียนเราชนะได้ไหม ? (กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือรุ่นธรรมดา)

สรุปให้ ไม่มีแอปเป๋าตังลงทะเบียนเราชนะได้ไหม (กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือรุ่นธรรมดา) สรุปไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ…