คนละครึ่งรอบ 3

[ลงทะเบียนซ้ำได้ไหม ?] สิทธิคนละครึ่งของท่านหมดอายุ เนื่องจากท่านไม่ได้ใช้เงินจากสิทธิคนละครึ่ง ภายในวันที่ ?

[ลงทะเบียนซ้ำได้ไหม ?] คนละครึ่งหมดอายุ สิทธิคนละครึ่งของท่านหมดอายุ โดนตัดสิทธิ ไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งตลอดโครงการได้อีก

คนละครึ่ง เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 คนละครึ่งรอบ 3 จำนวน 722,598 สิทธิ

คนละครึ่ง เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 คนละครึ่งรอบที่ 3 จำนวน 722,598 สิทธิ