คนละครึ่งหมดอายุ

[ลงทะเบียนซ้ำได้ไหม ?] สิทธิคนละครึ่งของท่านหมดอายุ เนื่องจากท่านไม่ได้ใช้เงินจากสิทธิคนละครึ่ง ภายในวันที่ ?

[ลงทะเบียนซ้ำได้ไหม ?] คนละครึ่งหมดอายุ สิทธิคนละครึ่งของท่านหมดอายุ โดนตัดสิทธิ ไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งตลอดโครงการได้อีก