คนละครึ่งเฟส 2

#สรุปให้ คนละครึ่ง ลงทะเบียนไม่สําเร็จ เนื่องจากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดลงทะเบียนใหม่

ลงทะเบียนไม่สําเร็จ เนื่องจากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง คนละครึ่ง

[ลงทะเบียนซ้ำได้ไหม ?] สิทธิคนละครึ่งของท่านหมดอายุ เนื่องจากท่านไม่ได้ใช้เงินจากสิทธิคนละครึ่ง ภายในวันที่ ?

[ลงทะเบียนซ้ำได้ไหม ?] คนละครึ่งหมดอายุ สิทธิคนละครึ่งของท่านหมดอายุ โดนตัดสิทธิ ไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งตลอดโครงการได้อีก