Press ESC to close

คนละครึ่งใช้ที่ไหนได้บ้าง

[แนะนำ] วิธีตรวจสอบสิทธิคนละครึ่งคงเหลือ ดูอย่างไง ?

วิธีตรวจสอบสิทธิคนละครึ่งคงเหลือ ดูอย่างไง ? และตรวจสอบรายการย้อนหลังการใช้จ่ายสิทธิคนละครึ่งตลอดโครงการคนละครึ่ง

[แนะนำ] ร้านเหล้าคนละครึ่ง ร้านผับ บาร์ ที่เข้าร่วมร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าถุงเงิน แยกแต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

ร้านเหล้าคนละครึ่ง ร้านผับ ร้านเหล้า บาร์ ที่เข้าร่วมร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าถุงเงิน แยกแต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

[แนะนำ] ร้านธงฟ้าคนละครึ่ง ร้านธงฟ้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง แยกแต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

ร้านธงฟ้าคนละครึ่ง ร้านธงฟ้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง แยกแต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

ได้รับ sms คนละครึ่ง ท่านได้รับสิทธิ โปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน … ผ่านแอปเป๋าตัง ทำไงต่อดี ?

แนะนำขั้นตอน เมื่อได้รับข้อความ sms คนละครึ่ง ท่านได้รับสิทธิ โปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน … ผ่านแอปเป๋าตัง ทำไงต่อดี ? ต้องยืนยันตัวตนภายใน 14 วันให้สำเ…

[แนะนำ] ร้านบุฟเฟ่ต์คนละครึ่ง ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง แยกแต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

ร้านบุฟเฟ่ต์คนละครึ่ง ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายผ่าน G-Wallet แยกแต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?