ค่าโดยสารสายสีม่วง 2563

รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงลดราคาค่าโดยสาร เหลือ 14 – 20 บาท ตลอดสาย วันนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 63

ตามมาตรการปรับลดค่าครองชีพของรัฐบาล รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ลดค่าโดยสาร เหลือ 14 – 20 บาทตลอดสาย ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 ตลอดระยะเวลาให้บริการ

890