งานมหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2

รายละเอียดงานมหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 เริ่มเมื่อไหร่ จัดที่ไหน ขายกี่โมง ?

มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. – 1 พ.ย. 63 ขายตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. สถานที่ : สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์