Press ESC to close

จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

สรุปให้! 27 ก.ค. 64 เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก 18 ก.ค. 64 สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน ผ่านแอปพลิเคชั่น CRA SINOP และเว็บไซต์

27 ก.ค. 64 เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก 18 ก.ค. 64 สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน ผ่านแอปพลิเคชั่น CRA SINOP และเว็บไซต์ เปิดสิทธิ์จองวัคซีนทางเลือก…

สรุปให้! เว็บไซต์จองวัคซีนซิโนฟาร์ม และโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน

เว็บไซต์จองวัคซีนซิโนฟาร์ม และโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งกำหนดการเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำห…

สรุปให้! แอปพลิเคชั่น CRA SINOP และเว็บไซต์จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

สรุปให้! แอปพลิเคชั่น CRA SINOP และเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม รอบประชาชน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งกำหนดการเปิดลงทะ…