จุดจําหน่ายหน้ากากอนามัย

18 มีนาคม 2563 สาขา Big C (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) ขายหน้ากากอนามัยธงฟ้า 1 แพ็ค 4 ชิ้น 10 บาท

18 มีนาคม 2563 Big C (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) จัดจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม ที่บิ๊กซีไฮเปอร์มาร์เก็ตและมินิบิ๊กซี (Mini Big C)

17 มี.ค. 63 มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ แจกหน้ากากอนามัยที่เซ็นทรัลเวิลด์

17 มี.ค. 63 แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนทั่วไป ที่เซ็นทรัลเวิลด์ บริเวณ ชั้น 1 โซน Beacon 4 เริ่มแจกหน้ากากอนามัยเวลา 14.30 น.

18 – 19 มี.ค. 63 กูร์เมต์ มาร์เก็ต และโฮม เฟรช มาร์ท ขายหน้ากากอนามัยธงฟ้า

วันที่ 18 มี.ค. 63 – 19 มี.ค. 63 กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ โฮม เฟรช มาร์ท จัดจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยธงฟ้าเพื่อสนับสนุนกรมการค้าภายใน ราคา 10. บาท 1 แพ็ค (แพ็คละ 4 ชิ้น)

16 มีนาคม 2563 สาขา Big C (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) ขายหน้ากากอนามัยธงฟ้า 1 แพ็ค 4 ชิ้น 10 บาท

16 มีนาคม 2563 Big C (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) จัดจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม ที่บิ๊กซีไฮเปอร์มาร์เก็ตและมินิบิ๊กซี (Mini Big C)

14 มีนาคม 2563 สาขา Big C (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) ขายหน้ากากอนามัยธงฟ้า 1 แพ็ค 4 ชิ้น 10 บาท

14 มีนาคม 2563 Big C (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) จัดจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม ที่บิ๊กซีไฮเปอร์มาร์เก็ตและมินิบิ๊กซี (Mini Big C)