Press ESC to close

ชิม ช็อป ใช้

[วิธีลงทะเบียน] รับเงิน 1000 บาท เที่ยวทั่วไทยชิมช้อปใช้ แถมรับเงินคืน 15% Cash Back

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ ภายใต้โครงการ “ชิม ช็อป ใช้” โดยจะมีการแจกเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่าย ผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-wallet)