ช่องทางเบอร์ติดต่อโครงการคนละครึ่ง

call center ช่องทางเบอร์ติดต่อโครงการคนละครึ่ง 02-111-1122 (24 ชั่วโมง)

ช่องทางเบอร์ติดต่อโครงการคนละครึ่ง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)