Press ESC to close

ช้อปดีมีคืน

ร้านค้าคนละครึ่งเซ็นทรัล ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในศูนย์การค้าเซ็นทรัลกัน มีร้านไหนบ้าง ?

รายชื่อร้านค้าคนละครึ่งเซ็นทรัล ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในศูนย์การค้าเซ็นทรัลกัน มีร้านไหนบ้าง ?

ชื่อร้าน 30 กว่าร้านกรุงเทพบุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง หมูกะทะ ที่เข้าร่วมร้านบุฟเฟ่ต์คนละครึ่ง

มากกว่า 30 ร้านกรุงเทพบุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง หมูกะทะ ที่เข้าร่วมร้านบุฟเฟ่ต์คนละครึ่ง

ร้านลูกชิ้นคนละครึ่ง ร้านลูกชิ้นทอดที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง แยกแต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

ร้านลูกชิ้นคนละครึ่ง รร้านลูกชิ้นที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง แยกแต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

#สรุปให้ 150 บาทคนละครึ่งใช้ไม่หมดแต่ละวัน ทบยอดสิทธิให้วันรุ่งขึ้นหรือตัดทิ้งเลย ?

#สรุปให้ 150 บาทคนละครึ่งใช้ไม่หมด ทบยอดสิทธิให้วันรุ่งขึ้นหรือตัดทิ้งเลย

[แนะนำ] ร้านขายของชําคนละครึ่ง มินิมาร์ท ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของคนละครึ่ง แต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

มินิมาร์ท ร้านขายของชำ ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของคนละครึ่ง แต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

[แนะนำ] ร้านหมูกระทะคนละครึ่ง ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ร้านค้าถุงเงิน แยกแต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

ร้านหมูกระทะที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ร้านค้าถุงเงิน แยกแต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

วิธียกเลิกสิทธิคนละครึ่ง มาใช้ช้อปดีมีคืนทำไง ?

ยกเลิกคนละครึ่ง มาใช้ช้อปดีมีคืนทำไง? ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น ไม่ต้องใช้งาน ไม่สแกนจ่ายเงินเป๋าตัง G-Wallet ตามระยะเวลาสิทธิคนละครึ่ง 14 วัน ไม่สามารถใช้จ่ายคนละครึ่งไม่ได้แล้ว ส่งผลทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้อีก