ซิติเซ่นอินโฟ

[แนะนำ] วิธีหาร้านถุงเงิน ชิมช้อปใช้หาง่าย ด้วยแอป CITIZENinfo บอกพิกัดร้านค้าที่อยู่ รอบตัวคุณ

ค้นหาร้านค้าที่อยู่ รอบตัวเรา หรือในตำแหน่งเราอยู่ยืนตรงนั้น ว่ามีร้านถุงเงิน ชิมช้อปใช้ มีร้านอะไรบ้าง ?