ดำเนินการไม่สำเร็จ ไม่พบเลขบัตรประชาชน ในการตรวจสอบสถาน

[ปัญหา] ตรวจสอบสิทธิเราชนะ ดำเนินการไม่สำเร็จ ไม่พบเลขบัตรประชาชน ในการตรวจสอบสถานะ

[ปัญหา] ม33เรารักกัน ดำเนินการไม่เสร็จ ตรวจสอบสิทธิแล้ว ไม่พบเลขบัตรประชาชนนี้หากท่านเคยลงทะเบียนมาแล้วโปรดตรวจสอบสถานะบัตรประชาขนกับหน่วยงานรัฐผู้ออก…