ตลาดแรงงาน

ไทยมีงานทำ.com JOB EXPO THAILAND 2020 วันที่ 26-28 กันยายน 2563 ไบเทค บางนา ฮอลล์ 98-99

ไทยมีงานทำ.com JOB EXPO THAILAND 2020 26-28 กันยายน 2563 ไบเทค บางนา จัดวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ที่จะถึงนี้ ณ ฮอลล์ 98-99 ไบเทค บางนา โดยกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง