Press ESC to close

ตั้งค่าแจ้งเตือน Away Covid-19

[แนะนำ] วิธีตั้งค่าแจ้งเตือน Away Covid-19 line เตือนก่อนเข้าใกล้พื้นที่มีเคสผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อเท่าไหร่ ?

วิธีตั้งค่าแจ้งเตือน Away Covid-19 line เตือนก่อนเข้าใกล้พื้นที่มีเคสผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อเท่าไหร่ ? – เพิ่มเพื่อน line Away Covid-19 > http…