ทบทวนสิทธิ

#สรุปให้ ทบทวนสิทธิเราชนะ กี่วันถึงจะทราบผล เเจ้งผลตรวจสอบทางไหน ?

ทบทวนสิทธิเราชนะกี่วัน ถึงจะทราบผล เเจ้งผลตรวจสอบทางไหน ? ตรวจสอบสิทธิแล้ว “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงินได้…