ทางด่วนฟรี พฤศจิกายน

ทางด่วนฟรีวันไหน ? 18 – 23 พ.ย. 63 และวันที่ 9 – 14 ธ.ค. 63 ขึ้นทางด่วนฟรี! ไม่เก็บค่าผ่านทางบน 2 ทางหลวงพิเศษ

18 – 23 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 9 – 14 ธันวาคม 2563 ขึ้นทางด่วนฟรี! ไม่เก็บค่าผ่านทางบน 2 ทางหลวงพิเศษ