ท่านได้สิทธิโปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน

ได้รับ sms ขอแจ้งเวลาการใช้สิทธิครั้งแรกใหม่โดยท่านสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 25/01/2021 และโปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 07/02/2021 คนละครึ่งเฟส 2 รอบ 2 (รอบเก็บตก)

คนละครึ่งเฟส 2 รอ…

คนละครึ่ง ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว โปรดรอ sms เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน ต้องทำอะไรบ้าง ?

ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว โปรดรอ sms เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน ต้องทำอะไรบ้าง ? ลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเรียบร้อยแล้ว