Press ESC to close

ท่านได้สิทธิโปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน

ได้รับ sms ขอแจ้งเวลาการใช้สิทธิครั้งแรกใหม่โดยท่านสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 25/01/2021 และโปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 07/02/2021 คนละครึ่งเฟส 2 รอบ 2 (รอบเก็บตก)

คนละครึ่งเฟส 2 รอบ 2 (รอบเก็บตก) ได้รับข้อความ sms ขอแจ้งเวลาการใช้สิทธิครั้งแรกใหม่โดยท่านสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 25/01/2021 และโปรดใช้สิทธิครั้งแรก…

ได้รับ sms ท่านได้รับสิทธิ โปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 07/02/2021 ผ่านแอปเป๋าตัง ทำไงต่อดี ? คนละครึ่งเฟส 2 รอบ 2 (รอบเก็บตก)

คนละครึ่งเฟส 2 รอบ 2 (รอบเก็บตก) ได้รับข้อความ sms ท่านได้รับสิทธิ โปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 07/02/2021 (วันที่วันสุดท้ายก่อนโดนตัดสิทธิ) ผ่านแอปเป๋าต…

คนละครึ่ง ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว โปรดรอ sms เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน ต้องทำอะไรบ้าง ?

ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว โปรดรอ sms เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน ต้องทำอะไรบ้าง ? ลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเรียบร้อยแล้ว

ได้รับ sms คนละครึ่ง ท่านได้รับสิทธิ โปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน … ผ่านแอปเป๋าตัง ทำไงต่อดี ?

แนะนำขั้นตอน เมื่อได้รับข้อความ sms คนละครึ่ง ท่านได้รับสิทธิ โปรดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน … ผ่านแอปเป๋าตัง ทำไงต่อดี ? ต้องยืนยันตัวตนภายใน 14 วันให้สำเ…