ธนาคารกรุงไทยปิดลงทะเบียนคนละครึ่งชั่วคราว

คนละครึ่งรอบ 2 ธนาคารกรุงไทยปิดลงทะเบียนคนละครึ่งชั่วคราว เนื่องจากมีคนลงทะเบียนจำนวนมาก จะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งเวลา 09.00น.

คนละครึ่งรอบ 2 ของวันที่ 11 เดือน 11 ธนาคารกรุงไทยปิดลงทะเบียนคนละครึ่งชั่วคราว เนื่องจากมีคนลงทะเบียนจำนวนมาก จะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งเวลา 09.00น.