บริจาคเลือด งามวงศ์วาน

บริจาคเลือดเดอะมอลล์งามวงศ์วาน อยู่ชั้นไหน ? เปิดปิดบริการกี่โมง

สถานที่บริจาคเลือด เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ปี 2563 ย้ายสถานที่แล้วไปอยู่ชั้น 5 ด้านหลัง ใกล้กับศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ