บุฟเฟ่ต์คนละครึ่ง

[แนะนำ] ร้านบุฟเฟ่ต์คนละครึ่ง ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง แยกแต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

ร้านบุฟเฟ่ต์คนละครึ่ง ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายผ่าน G-Wallet แยกแต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?