Press ESC to close

ประกันสังคมมาตรา 33

เช็กสิทธิ์มาตรการเยียวยาลูกจ้าง ม.33 และ นายจ้าง ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ

เช็กสิทธิ์มาตรการเยียวยาลูกจ้าง ม.33 และ นายจ้าง ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ เช็กสิทธิ์มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 สำหรับลูกจ้า…

สรุปให้! จ่ายเงินชดเชยลูกจ้าง ม.33 ว่างงาน เหตุสุดวิสัย ผู้ประกันตน ม.33 กรณีว่างงานไม่เกิน 90 วัน

ใครลงทะเบียนได้ ? รับเงินทดแทนให้กับผู้ประกันตน ม.33 กรณีว่างงานไม่เกิน 90 วัน เหตุสุดวิสัย

[ขั้นตอนลงทะเบียน] ลงทะเบียนออนไลน์ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

ขั้นตอนลงทะเบียน Online (e-form for SSO benefits) ผู้ประกันตนมาตรา 33 (www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 33) ขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม กรณีว…