Press ESC to close

ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

ครม. ประกาศหยุดกรณีพิเศษ 4 – 5 พ.ย. 62 เฉพาะคนกรุงเทพและนนทบุรี

ครม. ประกาศหยุดกรณีพิเศษ 4-5 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและเพื่ออำน…