Press ESC to close

พื้นที่สีแดงเข้ม

เช็กสิทธิ์มาตรการเยียวยาลูกจ้าง ม.33 และ นายจ้าง ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ

เช็กสิทธิ์มาตรการเยียวยาลูกจ้าง ม.33 และ นายจ้าง ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรก…