มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

งานเกษตร​แฟร์ 2563 ​มีวันไหน ? วันที่ 31 ม.ค. – 8 ก.พ. 2563

งานเกษตร​แฟร์ 2563 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดและปิด ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

119