ยกเลิกคนละครึ่งทํายังไง

วิธียกเลิกสิทธิคนละครึ่ง มาใช้ช้อปดีมีคืนทำไง ?

ยกเลิกคนละครึ่ง มาใช้ช้อปดีมีคืนทำไง? ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น ไม่ต้องใช้งาน ไม่สแกนจ่ายเงินเป๋าตัง G-Wallet ตามระยะเวลาสิทธิคนละครึ่ง 14 วัน ไม่สามารถใช้จ่ายคนละครึ่งไม่ได้แล้ว ส่งผลทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้อีก

183

วิธียกเลิกคนละครึ่ง ไม่อยากใช้แล้ว ทําอย่างไร ?

อยากยกเลิกคนละครึ่ง ไม่อยากใช้แล้ว ยังไง ? ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น ไม่ต้องใช้งาน ไม่สแกนจ่ายเงินเป๋าตัง G-Wallet ตามระยะเวลาสิทธิคนละครึ่ง

3625