ยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ

#สรุปให้ ยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ คนละครึ่ง

เข้าแอปเป๋าตังเพื่อจะใช้สิทธิคนละครึ่ง มีข้อความแจ้งเตือนว่า ยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ ให้รอผล sms แจ้งการลงทะเบียนคนละครึ่งก่อน จะสามารถเข้าไปยืนยันตัวตนได้