Press ESC to close

รับเงินเยียวยาโควิด

สรุปให้ วิธีรับเงินเยียวยาโควิด-19 ผู้ประกันตน มาตรา 33 สปส.2-01/7

สรุปให้ วิธีรับเงินเยียวยาโควิด-19 ผู้ประกันตน มาตรา 33 สปส.2-01/7 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตาม ครม.มีมติเห็นชอบโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ปร…