Press ESC to close

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง

แอปเป๋าตัง (Paotang) เวอร์ชันปัจจุบัน 10.14.0 รองรับการใช้สิทธิตามโครงการ “คนละครึ่ง”

อย่าลืมอัพเดท! แอปเป๋าตัง (Paotang) เวอร์ชันปัจจุบัน 10.14.0
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ “คนละครึ่ง”
ใช้สิทธิได้ระหว่าง 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

[แนะนำ] ร้านบุฟเฟ่ต์ที่เข้าร่วมร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าถุงเงิน แยกแต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

ร้านบุฟเฟ่ต์ที่เข้าร่วมร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายผ่าน G-Wallet แยกแต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

[แนะนำ] ร้านค้าคนละครึ่ง รายชื่อร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง ร้านค้าถุงเงิน แยกแต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

ร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายผ่าน G-Wallet แยกแต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

[แนะนำ] วิธีค้นหาร้านค้าคนละครึ่ง โครงการคนละครึ่ง

คนละครึ่งใช้ที่ไหนได้บ้าง วิธีค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า ร้านค้า OTOP สินค้าทั่วไป